Becerileriniz artar, kendinizi becerikli hissedersiniz;